ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

Αργυρούπολη: Διγενή Ακρίτα & Πίνδου 40

τηλ.: 210 99 40 523

fax: 210 99 40 523

email: sanflo81@yahoo.gr


ΚΤΙΡΙΟ β’

Ηλιούπολη: Νυμφών 85

τηλ.: 210 99 31 939

fax:  210 99 40 523

email: sanflo81@yahoo.gr