Η Γαλλική γλώσσα είναι η τρίτη από τις Ρομανικές γλώσσες από άποψη αριθμού ομιλητών ως μητρική γλώσσα, μετά την Ισπανική και την Πορτογαλική, αλλά η μόνη με δυναμική παρουσία και στις πέντε ηπείρους.

Το 2006 ήταν η 4η ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο με 520 εκατομμύρια ομιλητές, στην Ευρώπη ομιλείται από 72 εκατομμύρια γαλλόφωνους ως μητρική γλώσσα. Είναι επίσημη γλώσσα σε διάφορες κοινότητες και οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τα Γαλλικά (και τα Αγγλικά) θεωρούνταν διεθνής γλώσσα, ιδιαίτερα σε πεδία όπως η διπλωματία, το εμπόριο, η ναυτιλία και οι μεταφορές. Σήμερα παραμένουν μαζί με τα αγγλικά και τα ισπανικά ως ισχυρή γλώσσα στη διπλωματία.

Έναρξη από γ΄ή δ΄Δημοτικού

ΠΤΥΧΙΑ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

DELF: A1 – Α2 – B1 – Β2

DALF: C1 – C2

SORBONNE: B1 – B2 – C1 – C2