Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Σαντοριναίου – Φλωράκη ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 1981 στην Αργυρούπολη με κύριο σκοπό τη σωστή και υπεύθυνη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Μετά από 11 χρόνια επιτυχημένης και ανοδικής πορείας, το έτος 1992 ακολουθεί η ίδρυση του δεύτερου κέντρου τους στην Ηλιούπολη.